Svenskarna åter alltmer positiva till EU

Författare: Berg Linda

Efter tjugo år av EU-­medlemskap har svenskarnas inställning till EU blivit alltmer positiv och stabil i samtliga samhällsgrupper. Varannan svensk är i dag positiv till Sveriges medlemskap i EU.

Men samtidigt är man allt mer övertygad om att Sverige bör stå utanför valuta­samarbetet EMU. I den här studien – baserad på SOM-­institutets mätningar – analyserar Linda Berg hur den svenska befolkningen ser på EU-­medlemskapets konsekvenser och effekterna av EU-­politiken.

Publikationen ingår i Sieps forsknings­projekt Svensk europa­opinion.