The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on the Spanish Regions: A Preliminary Analysis

Författare: Villaverde José, Maza Adolfo

Flera studier har försökt uppskatta effekterna av det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet mellan EU och USA (TTIP), såväl på EU-nivån som för de enskilda medlems­staterna. Ingen av dessa studier har emellertid analyserat effekterna på regional nivå.

Denna Europa­politiska analys undersöker vilka regionala effekter TTIP kan få, genom att utgå från till­gängliga region­data för Spanien. Effekterna blir enligt modellen små men positiva, samtidigt som det står klart att de mest utvecklade regionerna vinner mer och att de regionala skill­naderna därför kommer att öka.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global makt­faktor.