A Critical Insight into Europe’s Criminalisation of Human Smuggling

Författare: Ilse van Liempt

Denna Europa­politiska analys ger en över­sikt över hur människo­smuggling har definierats över tid i EU. Ilse van Liempt är docent i urbangeografi vid Universitetet i Utrecht, Nederländerna. (2016:3epa)

Författaren ifrågasätter de effekter en kriminalisering av människo­smuggling har när det gäller att värna migranters rättigheter. Hon hävdar att man i stället för att skylla de stora migrations­vågorna på smugglare bör fråga sig vad det är som driver människor att migrera.

Publikationen är på engelska.