Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen

Författare: Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Under coronapandemin har svenskarnas stöd för EU sjunkit något. Sett i ett längre perspektiv är dock svenskarnas stöd för EU kvar på en stabilt hög nivå. Detta visar den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2020 och som här analyseras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. (2021:10epa)

Varje höst gör SOM-institutet vid Göteborgs universitet en stor opinionsundersökning där bland annat frågor om svenskarnas inställning till EU finns med. En analys av resultatet publiceras i samarbete med Sieps.

Det allmänna stödet för EU är fortsatt starkt bland svenskarna, men den uppåtgående trenden bröts 2018 och en fortsatt nedgång kan skönjas också i 2020 års resultat. Något fler svenskar hyser också åsikten att Sverige bör lämna EU, samtidigt som stödet för en ”swexit” ligger på låga 17 procent.

2020 års undersökning innehöll också frågor om EU:s hantering av coronapandemin och visar att svenskarna har högre förtroende för inhemska aktörers agerande än för EU:s under krisen. Undersökningen genomfördes dock innan vaccineringen mot coronaviruset påbörjats, så resultatet ska ses i ljuset av EU:s arbete med att ta fram ekonomiska stödpaket och upphandlingen av vaccin.

Vissa motsägelser kan skönjas i svenskarnas attityd till EU. Samtidigt som många är nöjda med medlemskapet är det få som vill ta steg mot ökad ekonomisk integrering och utrikespolitisk samordning inom unionen. Stödet för att införa euron som valuta ligger också på låg nivå. Enligt svenskarna ska EU gärna fungera som en motvikt till USA i världspolitiken, men det saknas stöd för att överföra mer ansvar till unionen.

Detta, menar analysförfattarna, bildar en nästan paradoxal inställning till EU hos svenskarna. I framtiden kan detta komma att ställas på sin spets då flera krafter inom unionen verkar för ökad integration, bland annat genom den gemensamma upplåning som ingår i återhämtningsplanen efter pandemin. Kommer detta att resultera i en tillbakagång för det svenska stödet för EU?