The Italian Elections of 2022: what do they mean for the EU?

Författare: Capoccia Giovanni

Högern vann en övertygande seger i det italienska valet. Nästa premiärminister blir med säkerhet Giorgia Meloni som företräder partiet Fratelli d’Italia, Italiens bröder. I denna Europapolitiska analys förklarar Giovanni Capoccia, professor i statsvetenskap vid Oxford universitet, vad detta betyder för Italien och EU. (2022:17epa)

Årets val i Italien utmärktes av en snabb uppgång för Fratelli d’Italia (FDI), nedgång för Lega och Forza Italia och svaga resultat för partier till vänster och i mitten. Capoccia gör en detaljerad genomgång av valresultatet och beskriver dess orsaker. Noterbart här är att vänster- och mittenpartierna inte lyckades med att bygga de koalitioner som hade behövts för att vinna i enmansvalkretsar.

FDI:s tvetydiga relation till fascismen är välkänd. Från ett internationellt perspektiv kan partiet ses i som en del av en ”radikalt konservativ” rörelse som vunnit mark i flera andra utvecklade demokratier, även bland EU:s medlemsstater. Partier av denna sort tenderar att vilja begränsa kontrollen av den verkställande makten, de är skeptiska till invandring och europeisk integration samt är värdekonservativa.

Vad betyder detta i politisk mening? På det inrikespolitiska planet en återgång till striktare invandringspolitik, sannolikt i kombination med konservativ socialpolitik. På europeisk nivå kommer antagligen partiets EU-skepsis att tämjas av behovet av medlen från Next generation EU. Omedelbara konfrontationer är därmed osannolika, men på medellång och lång sikt kan Italien komma att motverka fortsatt europeisk integration.