Cooperation in the Council of the EU: Explaining network relations among member states

Författare: Johansson Markus, Larsson Olof, Lindahl Rutger, Naurin Daniel

Beslutsfattande i EU kräver att medlemsstaterna samarbetar. I den här Europapolitiska analysen beskriver fyra statsvetare vid Göteborgs universitet mönstren för medlemsstaternas samarbetsrelationer i Europeiska unionens råd. I analysen prövas också olika förklaringar till att vissa stater knyter starkare relationer. (2023:15 epa)

För att fatta viktiga beslut i EU krävs tillräckligt stöd bland medlemsstaternas regeringar i rådet. De flesta besluten fattas med kvalificerad majoritet och då kan en medlemsstat inte blockera ett förslag på egen hand. För att påverka besluten behöver medlemsstater därför samarbeta med varandra.

Hur ser då de olika medlemsstaternas samarbetsrelationer ut? Sedan 2003 har detta analyserats vid Göteborgs universitet: vart tredje år har medlemsstaternas representanter i ett urval av rådets olika arbetsgrupper och kommittéer fått uppge sina val av samarbetspartner. Den senaste undersökningen gjordes 2021.

I den här analysen kartläggs medlemsstaternas samarbetsrelationer av fyra statsvetare vid Göteborgs universitet, Markus Johansson (även vid Sieps), Olof Larsson, Rutger Lindahl och Daniel Naurin (även vid Oslo universitet). De testar olika förklaringar till 1) varför vissa medlemsstater har starkare relationer till varandra, och 2) varför en del stater oftare omnämns som en samarbetspartner till andra medlemsstater, och alltså har större så kallat nätverkskapital.

Några av de huvudsakliga resultaten av analysen är:

  • Medlemsstaternas samarbetsrelationer är stabila över tid och generellt starkare till grannländer.

  • Efter brexit har Nederländerna ersatt Storbritannien i den trio av medlemsstater som har störst nätverkskapital (tillsammans med Tyskland och Frankrike).

  • Medlemsstater med liknande politisk-ekonomiska system har starkare samarbetsrelationer till varandra.

  • I de senare undersökningsomgångarna har ideologisk närhet blivit viktigare, särskilt i förhållande till GAL-TAN-dimensionen och inställning till europeisk integration.

Var hamnar Sverige i den här analysen? Under Läs mer här nedan redovisas resultat som är särskilt intressanta från svensk horisont.