Germany’s Role in a Geopolitically Changed Europe: the Thinking in Berlin

Författare: Engberg Katarina

Krig i Europa, ny kraft i utvidgningsfrågan och en (eventuell) förflyttning av EU:s tyngdpunkt österut. Katarina Engberg undersöker tyska officiella och icke-officiella ståndpunkter kring landets roll i ett nytt geopolitiskt landskap. (2023:10epa)

Vilka positioner intar EU:s folkrikaste och ekonomiskt tyngsta medlemsstat i geopolitiken? Under åren som följde på kommunismens fall skulle svaret på den frågan kunnat vara ”inga alls”. I svallvågorna efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är den inställningen inte längre ett alternativ.

Detta insåg Tysklands förbundskansler Olaf Scholz redan dagarna efter invasionen, då han kallade den för ”Zeitenwende”, en historisk vändpunkt. Hans budskap var att Tyskland behöver ”egen styrka” för att säkra frihet, demokrati och välstånd i Europa. Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert med stor kunskap om tysk utrikes- och EU-politik, undersöker i denna Europapolitiska analys hur denna styrka hittills har byggts upp och hur tankarna i Berlin går kring detta nya säkerhetspolitiska sammanhang.

Utifrån offentliga dokument och intervjuer med tjänstepersoner inom den tyska statsledningen presenterar analysen tyska ståndpunkter kring

  • Tysklands politiska och militära roll i Östeuropa (den viktiga relationen till Polen, det ökade bidraget till Nato, vapenleveranserna till Ukraina),

  • hur Tyskland kommer att navigera ett mer heterogent Europa (med små steg och i olika konstellationer) samt

  • hur detta nya sammanhang påverkar den fransk-tyska relationen, traditionellt en motor för europeisk integration men som nu har börjat hacka.

Författaren konstaterar att läget är fortsatt föränderligt men att man kan räkna med en sak: när Tyskland intar en mer avgörande roll – på sin väg att bli en betydande militärmakt – kommer landet att kritiseras både för sina handlingar och bristen på desamma.