Historiskt stort stöd för EU i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge

Författare: Johansson Markus, Lewander Jakob

Svenskarnas stöd för EU är rekordhögt. Det visar årets Europapolitiska analys om den svenska EU-opinionen. Nytt i årets analys är också att medborgarnas inställning till EU-budgetens storlek och ökad integration undersöks. (2023:5epa)

68 procent av svenskarna är positiva till det svenska EU-medlemskapet, en ökning med elva procentenheter sedan föregående års undersökning. Detta enligt den nationella SOM-undersökningen 2022, som redogörs för i denna Europapolitiska analys av Markus Johansson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare i statsvetenskap på Sieps.

Författarna ser det ökande stödet mot bakgrund av både den skärpta säkerhetspolitiska situationen som följt på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och hanteringen av coronapandemin – världshändelser som har fått konkreta konsekvenser för svenska medborgare och där EU har agerat för att mildra de negativa effekterna.

Undersökningen visar också att skillnader mellan olika gruppers inställning till EU-medlemskapet har jämnats ut. Bostadsort, utbildningsnivå, partipolitiska sympatier och ideologisk hemvist har allt mindre betydelse för inställningen till EU-medlemskapet.

2022 års SOM-undersökning innehåller två nya frågor, en om storleken på EU:s budget och en om fördjupad integration. Svaren på frågorna bör, enligt författarna, tolkas med försiktighet men tycks peka på att svenskarna är mer positiva till en ökad EU-budget än sina politiska företrädare och att en betydande del av befolkningen är positiv till fördjupad europeisk integration.