Procedures, Politics, Policies: the pieces of the puzzle for the next institutional cycle of the EU

Författare: Kreilinger Valentin

Valet till Europaparlamentet i juni 2024 markerar startpunkten för en ny mandatperiod i EU-politiken. I denna Europapolitiska analys beskriver statsvetaren Valentin Kreilinger (Sieps) hur det kommer att gå till när de viktigaste institutionerna ska förnyas och centrala ledare utses för nästa femårsperiod, en tid som lär präglas av ekonomiska utmaningar, utvidgning och interna reformer. (2024:6epa)

Efter valet till Europaparlamentet den 6–9 juni 2024 kommer en ny EU-kommission att bildas under ledning av en ny ordförande. Vidare kommer andra viktiga ledare på EU-nivå att utses, däribland Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. För EU:s nya företrädare och ledare väntar uppgiften att utforma en politisk agenda för de kommande fem åren. Viktiga syften är att EU ska kunna hantera ekonomiska utmaningar och säkerhetsläget, liksom utvidgningsprocesser och interna reformer. Valet väntas därför få en betydande inverkan på Europas framtid.

I denna Europapolitiska analys undersöker Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, de pusselbitar i politikens former och innehåll som kommer att definiera den nya mandatperioden. Han förklarar hur EU:s nya ledarskap kommer att sättas samman under veckorna och månaderna efter valet, diskuterar utmaningar som kan uppstå under processen och beskriver hur ledare och institutioner kommer att arbeta med den politiska agendan för 2024–2029.

Ett paket med så kallade toppjobb kan mycket väl komma att godkännas genom omröstning med kvalificerad majoritet i Europeiska rådet. Det kan dock bli svårt för en kandidat till posten som kommissionens ordförande att få de nödvändiga 361 rösterna i Europaparlamentet, på grund av det osäkra politiska klimat som hänger samman med ökad partipolitisk fragmentering och den radikala högerns troliga framväxt.

Trots fallgroparna och osäkerheterna kommer EU med all sannolikhet att ha ett ledarskap på plats i slutet av året – bestående av både nya och bekanta ansikten – och en politisk dagordning för de kommande fem åren.