Von der Leyen’s Geopolitical Commission: Vindicated by Events?

Författare: Håkansson Calle

Efter att ha valts till EU-kommissionens ordförande 2019 förklarade Ursula von der Leyen att hon skulle leda en ”geopolitisk” kommission. I denna analys visar statsvetaren Calle Håkansson att denna ambition fick större genomslag än väntat. Utvecklingen under den gångna mandatperioden pekar dessutom på en fortsatt aktiv och strategisk EU-kommission. (2024:7epa)

När Ursula von der Leyen tillträdde som EU-kommissionens ordförande 2019 tillkännagav hon sin ambition om att leda en ”geopolitisk” kommission. Vad hände när ambitionen skulle omsättas i praktiken? Hur påverkades EU:s dagordning av kommissionens mål om att bli en mer geopolitisk aktör, och vilka blev följderna för relationerna mellan EU:s institutioner?

I denna Europapolitiska analys gör Calle Håkansson, associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet (UI), en genomgång av kommissionens arbete under von der Leyens ledning, i en tid av globala utmaningar, externa kriser och intensifierade geopolitiska rivaliteter.

Analysen belyser centrala politikområden och visar att i synnerhet handels- och industripolitiska initiativ utvecklades i linje med de geopolitiska ambitionerna. Kommissionen blev också en viktig aktör när det gällde att finansiera och stödja försvaret av Ukraina efter Rysslands invasion. Även covid-19-pandemin gjorde starka avtryck på kommissionens initiativ och resultat under mandatperioden.

Sammantaget menar författaren att von der Leyens kommission tog på sig en större geopolitisk roll än vad många hade förväntat sig, och att resultatet kan beskrivas som imponerande.

Kommissionens starkare roll har dock lett till stundtals ansträngda relationer med andra EU-institutioner. Kritik har också riktats mot bristen på samråd, både inom kommissionen och med medlemsländerna. Och i ett större perspektiv kan en starkare geopolitisk roll för kommissionen innebära en risk för unionens identitet som en liberal aktör.

En slutsats är att även nästa kommission sannolikt fortsätter att inta en aktiv och strategisk geopolitisk roll inom en rad politikområden.