Din sökning gav:

493 träffar

From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Januari 2021 • Blockmans Steven , Hillion Christophe , Vimont Pierre

Rapport

Rivaliteten i dagens värld borde ge EU anledning att agera som en samlande kraft. Ändå har EU:s länder svårt att fokusera på det gemensamma intresset. Europeiska utrikestjänstens tioårsdag ger därför tillfälle att granska vilken roll den spelar för EU:s utrikespolitik. Denna rapport om EU:s utrikestjänst är resultatet av ett forskningssamarbete där Sieps har medverkat. (Januari 2021)

The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy

April 2017 • Blockmans Steven

Rapport

Med Lissabonfördraget fick EU mandat att utveckla särskilda relationer till grannländerna. Vad har det mandatet inneburit för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) som EU tog fram i kölvattnet av utvidgningen österut? Och hur har ENP på det hela taget utvecklats i ljuset av nya politiska realiteter? Steven Blockmans är professor i EU-rätt med inriktning på externa relationer och verksam vid tankesmedjan CEPS. (2017:4)

EEAS 2.0 - A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Blockmans Steven , Cremona Marise , Curtin Deirdre , De Baere Geert , Duke Simon , Eckes Christina , Hillion Christophe , Van Vooren Bart , Wessel Ramses , Wouters Jan

Rapport

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut.

EEAS 2.0 - Recommendations for the amendment of Council Decision 2010/427/EU establishing the organization and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Wouters Jan , Wessel Ramses , Van Vooren Bart , Hillion Christophe , Eckes Christina , Duke Simon , De Baere Geert , Curtin Deirdre , Cremona Marise , Blockmans Steven

Rapport

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare