Din sökning gav:

2 träffar

EEAS 2.0 - A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Blockmans Steven, Cremona Marise, Curtin Deirdre, De Baere Geert, Duke Simon, Eckes Christina, Hillion Christophe, Van Vooren Bart, Wessel Ramses, Wouters Jan

Rapport

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut.

EEAS 2.0 - Recommendations for the amendment of Council Decision 2010/427/EU establishing the organization and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Wouters Jan, Wessel Ramses, Van Vooren Bart, Hillion Christophe, Eckes Christina, Duke Simon, De Baere Geert, Curtin Deirdre, Cremona Marise, Blockmans Steven

Rapport

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare