Din sökning gav:

1 träffar

Union regulatory criminal law competence

Augusti 2015 • Öberg Jacob

Rapport

Även om upplysnings­tidens liberal-politiska ideal har skapat en någor­lunda gemensam straff­rättskultur i Europa, finns fort­farande skillnader i medlems­ländernas straff­rättsliga system. Den grund­läggande tanken med upplysnings­idealen är att straffet ska användas i så begränsad ut­sträckning som möjligt.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare