Din sökning gav:

36 träffar

The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out?

Januari 2011 • Wostner Peter, Tarschys Daniel, Molle Willem, Lejour Arjan, Heinemann Friedrich, Collignon Stefan

Rapport

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI. Det skriver författarna till denna antologi. (2011:3)

Internal and External EU Climate Objectives and the Future of the EU Budget

Januari 2010 • Jorge Núñez Ferrer

Analys

Trots att EU har satt upp en rad ambitiösa mål när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, användning av förnyelsebar energi och effektivare energianvändning, lyckades man inte spela någon avgörande roll under förra årets klimatförhandlingar i Köpenhamn. En orsak var bristande intern samordning, en annan att EU:s budget inte är anpassad till klimatmålen.

Rethinking How to Pay for Europe

Januari 2010 • Begg Iain

Analys

Debatten om en reformering av EU:s budget har hittills huvudsakligen handlat om hur unionens pengar används. Men en verklig reformering kräver också en seriös hantering av frågan om budgetens finansiering, hävdar författaren till en ny analys.

How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit

Januari 2009 • Figueira Filipa

Rapport

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdar Filipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att den befintliga forskningen på området inte ger ett tillräckligt kunskapsunderlag för Europeiska kommissionen i dess arbete medbudgetreformen.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare