Vad kan EU:s talangpartnerskap leverera?

December 2023 • Parusel Bernd

Analys

Med talangpartnerskap vill EU-kommissionen lösa bristen på utbildad arbetskraft i EU och bygga migrationssamarbeten med länder utanför unionen. I denna analys undersöker Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, talangpartnerskapens potential och nytta i Sverige och EU. Han menar att även om det inte är en helhetslösning är konceptet värt att satsa på. (2023:16epa)

Missing Links: how EU industrial policy can better support resource efficiency

December 2023 • Engström Mats

Perspektiv

Att stärka den cirkulära ekonomin och förbättra resurseffektiviteten kan bidra positivt till både miljön och ekonomin. Det kan dock hävdas att EU:s industripolitik än så länge har fokuserat mer på att sänka koldioxidutsläppen på produktionssidan än att klimatanpassa efterfrågesidan och öka graden av återvinning. I detta perspektiv föreslår Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, hur en bättre policymix skulle kunna se ut. (December 2023)

Cooperation in the Council of the EU: Explaining network relations among member states

November 2023 • Johansson Markus , Larsson Olof , Lindahl Rutger , Naurin Daniel

Analys

Beslutsfattande i EU kräver att medlemsstaterna samarbetar. I den här Europapolitiska analysen beskriver fyra statsvetare vid Göteborgs universitet mönstren för medlemsstaternas samarbetsrelationer i Europeiska unionens råd. I analysen prövas också olika förklaringar till att vissa stater knyter starkare relationer. (2023:15 epa)

Europe’s Social Revival: From Gothenburg to Next Generation EU

November 2023 • Bokhorst David , Schreurs Sven

Analys

Vid toppmötet i Göteborg 2017 enades EU:s ledare om en rad principer för att stärka medborgarnas sociala rättigheter och utjämna klyftor inom unionen. I denna analys granskar statsvetarna David Bokhorst och Sven Schreurs de EU-beslut som följt på området sedan dess. De kommer fram till att det har skett en verklig förändring och reflekterar över om den kan bli bestående. (2023:14epa)

EU och rättsstaten efter valet i Polen

Oktober 2023 • Södersten Anna

Perspektiv

Alltsedan partiet Lag och rättvisa (PiS) kom till makten i Polen år 2015 har EU framfört kritik om att landets demokrati urholkas. Utgången i valet den 15 oktober 2023 kan innebära att demokratin och rättsstaten stärks. Men vad krävs för att åtgärda rättsstatsproblemen i Polen? Och vilka frågor kan uppstå på EU-nivå? I detta perspektiv förklarar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, att Polens väg tillbaka inte kommer att vara enkel. (Oktober 2023)

Conflict or Conciliation? The Polish elections of 2023 and their consequences for the EU

Oktober 2023 • Styczyńska Natasza

Analys

Den 15 oktober är en beslutsdag för det polska folket: blir det ytterligare fyra år av ansträngda relationer med Bryssel eller blir det en ny regering som vill bryta de låsta positionerna? Med drygt en vecka kvar till valet beskriver Natasza Styczyńska (Jagellonska universitetet) vad som står på spel, bakgrunden till det nuvarande läget och vart landet kan vara på väg. (2023:13epa)

Fit for 35? Reforming the Politics and Institutions of the EU for an Enlarged Union

September 2023 • Schimmelfennig Frank , Mény Yves , Puntscher Riekmann Sonja , Börzel Tanja , Fabbrini Sergio , von Sydow Göran , Kreilinger Valentin

Rapport

EU växer, igen. Inom en snar framtid kan Europeiska unionen ha så många som 35 medlemmar och behöver därför förändras. Mot den bakgrunden har Sieps bett ledande experter att överväga vad de anser att unionen kan eller bör göra för att kunna omfatta fler medlemsstater – för att bli Fit for 35. (2023:2op)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare