Klimatprocesser i Europa: rättigheter under förändring

Februari 2024 • Hellner Agnes

Analys

Det har blivit vanligare att stater och företag stäms för att de inte fullgör sina klimaträttsliga skyldigheter. Dessa domstolsprocesser har potential att påverka klimatarbetet inom EU och definierar mänskliga rättigheter på området. Det skriver Agnes Hellner, universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. (2024:3epa)

The European Health Data Space: Challenges and Opportunities

Februari 2024 • Fåhraeus David , Reichel Jane , Slokenberga Santa

Analys

På EU-nivå förhandlas just nu ett förslag om att reglera användningen av hälsodata inom Europeiska unionen. I denna Europapolitiska analys granskar juristerna David Fåhraeus, Jane Reichel och Santa Slokenberga vad förslaget om ett ”europeiskt hälsodataområde” kan innebära för viktiga berörda parter: patienter, personal inom hälso- och sjukvården, privata företag och offentliga förvaltningar. (2024:2epa)

The Minimum Standards of International Protection applicable to the European Union

Januari 2024 • Grundler Maja , Guild Elspeth

Rapport

EU:s medlemsstater har rättsliga skyldigheter gentemot människor som söker skydd. Det följer av att de har anslutit sig till EU och Europarådet samt undertecknat och ratificerat internationella människorättskonventioner. I denna rapport reder juristerna Elspeth Guild och Maja Grundler ut minimikraven på EU-medlemmar när det gäller skyddssökande. (2024:1)

Vad kan EU:s talangpartnerskap leverera?

December 2023 • Parusel Bernd

Analys

Med talangpartnerskap vill EU-kommissionen lösa bristen på utbildad arbetskraft i EU och bygga migrationssamarbeten med länder utanför unionen. I denna analys undersöker Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, talangpartnerskapens potential och nytta i Sverige och EU. Han menar att även om det inte är en helhetslösning är konceptet värt att satsa på. (2023:16epa)

Missing Links: how EU industrial policy can better support resource efficiency

December 2023 • Engström Mats

Perspektiv

Att stärka den cirkulära ekonomin och förbättra resurseffektiviteten kan bidra positivt till både miljön och ekonomin. Det kan dock hävdas att EU:s industripolitik än så länge har fokuserat mer på att sänka koldioxidutsläppen på produktionssidan än att klimatanpassa efterfrågesidan och öka graden av återvinning. I detta perspektiv föreslår Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, hur en bättre policymix skulle kunna se ut. (December 2023)

Cooperation in the Council of the EU: Explaining network relations among member states

November 2023 • Johansson Markus , Larsson Olof , Lindahl Rutger , Naurin Daniel

Analys

Beslutsfattande i EU kräver att medlemsstaterna samarbetar. I den här Europapolitiska analysen beskriver fyra statsvetare vid Göteborgs universitet mönstren för medlemsstaternas samarbetsrelationer i Europeiska unionens råd. I analysen prövas också olika förklaringar till att vissa stater knyter starkare relationer. (2023:15 epa)

Europe’s Social Revival: From Gothenburg to Next Generation EU

November 2023 • Bokhorst David , Schreurs Sven

Analys

Vid toppmötet i Göteborg 2017 enades EU:s ledare om en rad principer för att stärka medborgarnas sociala rättigheter och utjämna klyftor inom unionen. I denna analys granskar statsvetarna David Bokhorst och Sven Schreurs de EU-beslut som följt på området sedan dess. De kommer fram till att det har skett en verklig förändring och reflekterar över om den kan bli bestående. (2023:14epa)

EU och rättsstaten efter valet i Polen

Oktober 2023 • Södersten Anna

Perspektiv

Alltsedan partiet Lag och rättvisa (PiS) kom till makten i Polen år 2015 har EU framfört kritik om att landets demokrati urholkas. Utgången i valet den 15 oktober 2023 kan innebära att demokratin och rättsstaten stärks. Men vad krävs för att åtgärda rättsstatsproblemen i Polen? Och vilka frågor kan uppstå på EU-nivå? I detta perspektiv förklarar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, att Polens väg tillbaka inte kommer att vara enkel. (Oktober 2023)

Conflict or Conciliation? The Polish elections of 2023 and their consequences for the EU

Oktober 2023 • Styczyńska Natasza

Analys

Den 15 oktober är en beslutsdag för det polska folket: blir det ytterligare fyra år av ansträngda relationer med Bryssel eller blir det en ny regering som vill bryta de låsta positionerna? Med drygt en vecka kvar till valet beskriver Natasza Styczyńska (Jagellonska universitetet) vad som står på spel, bakgrunden till det nuvarande läget och vart landet kan vara på väg. (2023:13epa)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare