Din sökning gav:

59 träffar

Investor-state arbitration under TTIP: Resolving investment disputes in an (autonomous) EU legal order

Maj 2015 • Lenk Hannes

Rapport

Planerna på att i ett framtida handels- och investerings­avtal mellan EU och USA (TTIP) inkludera bestämmelser om tvist­lösning (ISDS) har i många EU-länder gett upphov till såväl livlig debatt som kraftig kritik. Den till en början polariserade antingen-eller-diskussionen har den senaste tiden dock nyanserats något i och med handels­kommissionär Cecilia Malmströms förslag till reformering av ISDS.

Transatlantic Market Integration, Business and Regulation: Building on the WTO

Maj 2015 • Hoekman Bernard, Mavroidis Petros C.

Analys

Stora regionala handels­avtal som det trans­atlantiska partner­skapet för handel och investeringar (TTIP) kan få en stor påverkan på världs­handels­systemet. Hur och till vilken grad kan ett sådant avtal generera vinster från handel och minska trans­atlantiska handels­kostnader? Och vad kommer det att innebära för tredje­land?

The EU Neighbourhood Competence under Article 8 TEU

Januari 2013 • Hillion Christophe

Analys

Med Lissabonfördraget fick EU i uppdrag att “utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder” (Artikel 8 TEU). I den här europapolitiska analysen – där denna breda ”grannskapskompetens” utsätts för närmare granskning – konstateras dock att EU:s inflytande i det egna närområdet inte har påverkats i någon större utsträckning trots mandatet att handla.

EEAS 2.0 - Recommendations for the amendment of Council Decision 2010/427/EU establishing the organization and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Wouters Jan, Wessel Ramses, Van Vooren Bart, Hillion Christophe, Eckes Christina, Duke Simon, De Baere Geert, Curtin Deirdre, Cremona Marise, Blockmans Steven

Rapport

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på.

EEAS 2.0 - A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service

Januari 2013 • Blockmans Steven, Cremona Marise, Curtin Deirdre, De Baere Geert, Duke Simon, Eckes Christina, Hillion Christophe, Van Vooren Bart, Wessel Ramses, Wouters Jan

Rapport

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare