Din sökning gav:

33 träffar

Fri rörlighet för välfärd? (2007:5)

Januari 2007 • Edwardsson Eva

Rapport

Fri rörlighet för tjänster är en av EG-rättens hörnstenar. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för det offentliga, har EG-rätten medfört att möjligheten att få vård i andra EU-länder utgör en rättighet för dem som är bosatta i Sverige.

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer (2006:7)

Januari 2006 • Lokrantz Bernitz Hedvig

Rapport

Unionsmedborgarskapet har på ett genomgripande sätt förändrat den fria rörligheten inom EU och framför allt minskat kopplingen mellan fri rörlighet och ekonomisk verksamhet. Unionsmedborgarnas fria rörlighet har blivit en reell och individuell rättighet. I denna rapport presenteras unionsmedborgarskapets syfte, problem och utvecklingstendenser i ett svenskt perspektiv.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare