Webbinarium: EU:s budget och Next Generation EU – hur används pengarna?

Hur ska det säkerställas att medlen från Next Generation EU används korrekt, betalas ut i tid och ger ett europeiskt mervärde? Det diskuterades vid ett webbinarium som Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Sieps arrangerade tillsammans den 18 november 2020.

Nyligen nådde EU:s ledare enighet om både EU:s fleråriga budget och återhämtningspaketet Next Generation EU (NGEU). Stora belopp ska betalas ut, i fallet NGEU redan de närmaste åren, där det rör sig om både direkta bidrag och lån. EU:s budget är på närmare 1 100 miljarder euro under åren 2021–2027 och NGEU kan som mest uppgå till 750 miljarder euro. På ett seminarium som samarrangeras av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), diskuterades hur det kan säkerställas att medlen används korrekt, betalas ut i tid samt ger ett europeiskt mervärde.

Webbinariet sändes direkt på Europaparlamentets Facebook-sida samt på SVT Forum fredagen den 20 november kl 12.03–13.00.

Datum
  • 18 november 2020 13:30 - 14:30
Plats
  • Plats: webbinariet kommer att sändas direkt på Europaparlamentets Facebook-sida samt på SVT Forum fredagen den 20 november kl 12.03–13.00.
Talare
  • Eva Lindström, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten
  • Max Elger, statssekreterare (s) med ansvar för budgetfrågor, Finansdepartementet
  • Arba Kokalari, Europaparlamentariker (m)
  • Christian Danielsson, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
Moderator
  • Annika Ström Melin, journalist, författare och ledamot i Sieps insynsråd