Webbinarium 8 september: Tätnar EU:s försvarspolitiska samarbete?

Försvaret har fått ökat anslag med tio miljarder euro i EU:s senaste långtidsbudget. Det ska stärka framtagandet av militära förmågor och materiel, men också finansiera EU:s militära insatser. Innebär det ett tätare försvarssamarbete inom unionen? Det är ämnet för detta webbinarium som genomfördes den 8 september.

Utvecklingen av försvarssamarbetet inom EU diskuteras i publikationen ”A European Defence Union by 2025? Work in Progress” av Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps. Hon ser ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete växa fram inom EU. En gemensam hotbildsanalys har tagits fram och försvarsplaneringen utvecklats. Innebörden i Lissabonfördragets artikel 42.7 om solidaritet i händelse av väpnat angrepp diskuteras.

Hur ska man värdera utvecklingen och hur påverkas Sverige? Vilka slutsatser kan man dra av den senaste tidens händelser i Afghanistan och evakueringsoperationen som genomfördes där? Dessa frågor togs upp på ett webbinarium och diskuterades av sakkunniga med erfarenhet från stationeringar i Bryssel onsdagen den 8 september.

Datum
  • 8 september 2021 11:00 - 12:30
Plats
  • Webbinariet genomfördes digitalt. En inspelning är tillgänglig här.
Talare
  • Katarina Engberg, senior rådgivare, Sieps.
  • Michael Claesson, generallöjtnant och chef för insatsledningen vid Försvarsmakten.
  • Daniel Johansson, huvudman för EDF-kontoret (European Defence Fund), Försvarets materielverk, FMV.
Moderator
  • Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.
Dokument