Seminarium 23 maj: Vaktombyte i ministerrådet – Vad kan vi förvänta oss när Sverige lämnar över till Spanien?

Vid halvårsskiftet lämnar Sverige över det roterande EU-ordförandeskapet till Spanien. Tillsammans med Konrad Adenauer Stiftung Nordic countries (KAS) anordnade Sieps en diskussion om Sveriges arbete som rådsordförande, hur omvärldsläget påverkar EU:s dagliga arbete och förväntningarna på det kommande spanska ordförandeskapet. Seminariet ägde rum den 23 maj.

Unionens sammanhållning inför Rysslands krigföring i Ukraina har varit en ledande prioritet för Sveriges ordförandeskap. Samtidigt har arbetet med den gröna omställningspolitiken och migrationspakten fortgått under våren. Vid seminariet diskuterades den svenska regeringens prioriteringar under ordförandeskapet, de spanska prioriteringarna för de kommande sex månaderna och hur dessa kan påverkas av Sveriges pågående ordförandeskap. För att reflektera över dessa frågor samlade Sieps och KAS en panel av EU-experter från Spanien och Sverige.

Seminariet sändes live, och en inspelning av livestreamen finns här.

Datum
 • 23 maj 2023 12:00 - 13:00
Plats
 • Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm
Talare
 • Gabriele Baumann, chef för Konrad Adenauer Stiftung Nordic countries (inledningstal)
 • Göran von Sydow, direktör Sieps (inledningstal)
 • Louise Bengtsson, forskare Sieps
 • Ignacio Molina, forskare Real Instituto Elcano
 • Ylva Nilsson, journalist
Moderator
 • Jakob Lewander, Utredare Sieps
Övrigt
 • Seminariet föregås av en lättare lunch 11.30-12.00.
 • Seminariet hålls på engelska.
 • Seminariet kommer att visas i direktsändning på den här sidan.