Rundabordssamtal 16 november i Florens: Fit for 35? Reforming the EU for an Enlarged Union

Bör EU förändras inför framtida utvidgningar, och i så fall hur? Vid detta rundabordssamtal diskuterade deltagarna denna fråga utifrån bidragen till Sieps antologi "Fit for 35? Reforming the Politics and Institutions of the EU for an Enlarged Union".

Den 16 november höll Sieps ett rundabordssamtal i Florens i samarbete med Robert Schuman Centre for Advanced Studies vid EUI (Europeiska universitetsinstitutet).

Syftet var att diskutera olika perspektiv på hur EU bör, eller inte bör, förändras inför ytterligare utvidgningar, med utgångspunkt i bidragen till Sieps antologi "Fit for 35? Reforming the Politics and Institutions of the EU for an Enlarged Union".

Författarna – Frank Schimmelfennig, Yves Mény, Sonja Puntscher Riekmann, Tanja Börzel och Sergio Fabbrini – presenterade sina kapitel och fick kommentarer från Erik Jones och Anja Thomas. Samtalet, indelat i två sessioner, följdes av en frågestund med publiken. 

Läs mer på EUI:s webbplats

Ladda ner "Fit for 35? Reforming the Politics and Institutions of the EU for an Enlarged Union"

Datum
 • 16 november 2023 14:00 - 17:00
Plats
 • Sala del Capitolo - Badia Fiesolana Via dei Roccettini 9 San Domenico di Fiesole, Fiesole (Florens)
Talare
 • Erik Jones, direktör vid Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Europeiska universitetsinstitutet
 • Frank Schimmelfennig, professor i europeisk politik, ETH Zürich
 • Yves Mény, president emeritus, Europeiska universitetsinstitutet (2002–09)
 • Sonja Puntscher Riekmann, professor emerita i politisk teori och europeisk politik, Salzburgs universitet
 • Tanja Börzel, professor i statsvetenskap och europeisk integration, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin
 • Sergio Fabbrini, professor i statsvetenskap och internationella relationer, LUISS Guido Carli, Rom
 • Anja Thomas, docent vid universitetet i Lille och gästforskare vid Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Europeiska universitetsinstitutet
Moderator
 • Göran von Sydow, direktör vid Sieps
 • Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps