Seminarium 14 november: A resilient Europe (EU Days Lund)

Hur kan EU bli mer motståndskraftigt i en tid av ökande osäkerhet? Under EU Days Lund höll Sieps, tillsammans med Centre for European Studies vid Lunds universitet, ett seminarium med titeln "A resilient Europe". I diskussionen deltog Cecilia Malmström, tidigare kommissionär, Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, och Lars Danielsson, tidigare Sveriges ständiga representant vid EU. Se seminariet i efterhand här.

I en tid av tilltagande geopolitiska spänningar sätts Europas sammanhållning och beslutsamhet på prov. EU:s respons gentemot Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har präglats av enighet och snabbt beslutsfattande. Bland västländerna har det funnits ett starkt samförstånd och höjda ambitioner för EU som säkerhetspolitisk aktör.

Men utmaningarna är ändå stora. Hur ska EU, dess medlemsstater och unionens allierade rusta sig för att bli motståndskraftiga och uthålliga i en tid som präglas av stor osäkerhet?

Tid: 11.30–12.15

Läs mer på EU Days Lunds hemsida

Datum
  • 14 november 2023 11:30 - 12:15
Talare
  • Cecilia Malmström, Senior Fellow, Peterson Institute For International Economics och tidigare EU-kommissionär
  • Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Lars Danielsson, tidigare Sveriges ständiga representant vid EU och tidigare statssekreterare
Moderator
  • Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap, Sieps