Seminarium 24 januari: Miniminormer för internationellt skydd i EU

Vilka asylrättsliga miniminormer är det som gäller i EU och Sverige? Vid detta seminarium presenterades en rapport i ämnet, vars slutsatser sedan diskuterades i en aktuell svensk och europeisk policykontext. En ljudinspelning av seminariet är nu tillgänglig.

EU:s asyl- och migrationspolitik är i konstant förändring. Efter komplicerade förhandlingar tyder nu mycket på att en större reform av EU:s gemensamma asylsystem kan träda i kraft inom kort. Reformens olika delar ska sedan genomföras i medlemsstaterna, som i sin tur ofta också arbetar med egna, nationella policy- och lagändringar. I Sverige har en utredning tillsatts för att anpassa det asylrättsliga regelverket till miniminivån enligt EU-rätten.

Men vilka skyldigheter har EU:s medlemsstater gentemot människor som flyr sitt land för att söka skydd? Vad kräver internationell och europeisk rätt att medlemsstaterna ska erbjuda skyddssökande? I en Sieps-rapport reder juristerna Elspeth Guild och Maja Grundler ut vilka asylrättsliga miniminormer som gäller i EU och Sverige. Vid seminariet presenterades rapportens resultat och slutsatser  och diskuterades i en aktuell svensk och europeisk policykontext.

En ljudupptagning från seminariet publiceras på den här sidan inom kort.

Datum
  • 24 januari 2024 14:00 - 15:30
Plats
  • Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Talare
  • Elspeth Guild, innehavare av Jean Monnet-professuren vid Queen Mary University of London
  • Maja Grundler, universitetslektor i juridik vid Royal Holloway, University of London
  • Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet
  • Gisela Thater, senior jurist, UNHCR:s representation för Norden och Baltikum
  • Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps
  • Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket
Moderator
  • Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps
Övrigt
  • Seminariet genomförs på engelska.