Lunchföreläsningar om EU-valet 16 april-5 juni: Vad står på spel?

Inför EU-valet den 9 juni anordnar Sieps och Europaparlamentet en serie lunchföreläsningar för alla som är intresserade av att få en överblick över vad som står på spel. Föreläsningarna arrangeras veckovis mellan den 16 april och den 5 juni. Inspelningar publiceras i efterhand.

I EU-valet den 9 juni väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka partier och ledamöter som ska representera dem i Europaparlamentet. Valet äger rum vart femte år och är en grundläggande del av den representativa demokratin. 

Under våren arrangerar Sieps och Europaparlamentet en öppen föreläsningsserie för att bidra till en ökad kunskapsnivå om EU och Europaparlamentet. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade av att få en överblick över läget inför valet och vad som står på spel. Föreläsarna är experter och forskare från Sieps.

Föreläsningarna arrangeras veckovis under våren i Lilla Studion på Kulturhuset i Stockholm, klockan 11.45-12.45. Anmälan görs via tillsammansieuropa.eu och en lättare lunch ingår.

Du kan läsa mer om föreläsningarna här. (pdf)

I spellistan nedan läggs de inspelade föreläsningarna upp efter hand.

Vecka 16, tisdag 16 april

Tillbakablick och nulägesbild inför EU-valet

I den här föreläsningen görs en tillbakablick på den senaste mandatperioden, de stora frågorna och hur EU och Europaparlamentet har utvecklats. Föreläsare är Göran von Sydow, direktör vid Sieps.

 

Vecka 17, tisdag 23 april

Introduktion till EU-valet – vad är det vi röstar om, vilken är Europaparlamentets roll i EU-maskineriet och vad står på spel den 9 juni 2024?

Under den här introduktionen beskriver Karin Flordal, utredare i statsvetenskap, hur EU-samarbetet fungerar och hur Europaparlamentets uppdrag och interna arbete ser ut – och varför varje röst är viktig.

 

Vecka 18, tisdag 30 april

EU-valet – vägval för Europas säkerhet, kriget i Ukraina och EU:s framtida utvidgning 

Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap, diskuterar framtida utvidgningar av EU, vilka stora och svåra frågor EU:s ledare måste ta ställning till och vilken roll Europaparlamentet spelar.

 

Vecka 19, tisdag 7 maj

EU-valet – vägval för EU:s ekonomi och budget: vad ska prioriteras när de gemensamma pengarna ska täcka satsningar på allt fler områden?

EU-valet – vägval för EU:s ekonomi och budget: vad ska prioriteras när de gemensamma pengarna ska täcka satsningar på allt fler områden? I den här föreläsningen beskriver Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, EU:s ekonomiska och finansiella utmaningar inför valet till Europaparlamentet.

 

Vecka 20, onsdag 15 maj

EU-valet 2024 – det viktigaste EU-valet någonsin?

Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap, belyser vad förändringarna i EU:s toppskikt betyder för EU:s aktörskap och hållning.

 

Vecka 21, onsdag 22 maj

EU-valet – vägval för migrationen, demografin och kompetensförsörjningen

Den här föreläsningen handlar om den gemensamma migrations- och asylpolitiken. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap och migrationsexpert, går igenom det aktuella läget, centrala frågor och Europaparlamentets roll.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 22, onsdag 29 maj

EU-valet – vägval för miljön, den gröna omställningen och Europas konkurrenskraft

Mats Engström, senior rådgivare och expert på klimat- och miljöpolitik, belyser i den här föreläsningen EU-valet, Europaparlamentet och den gröna omställningen.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 23, onsdag 5 juni

Fyra dagar kvar till EU-valet: valkampanjen, opinionen och tankar kring det nya Europaparlamentet

Göran von Sydow, direktör vid Sieps, knyter ihop frågorna, gör några nedslag i valkampanjens teman, kommenterar de senaste prognoserna inför valet – och avslutar med en reflektion om vad som väntar efter den 9 juni.

Läs mer och anmäl dig här.