SvD: Förändrar högerpopulismen Europaparlamentet?

I Svenska Dagbladets podcast Ledarredaktionen hänvisas till Sieps seminarium 2 maj som handlade om valet till Europaparlamentet och tänkbara konsekvenser av det. (2 maj)