Avsnitt 70: EU:s AI-förordning: risker, rättigheter och regelverk

Snart väntas EU:s AI-förordning till slut antas, och det är hög tid för dem som berörs av den att förbereda sig. Sieps Podcast tar upp frågor om förordningens innehåll, varför den är nödvändig och hur den ska implementeras.

Podd_70_sajt.jpg

I april väntas Europaparlamentet godkänna EU:s AI-förordning, detta under mandatperiodens sista plenarsession. Därefter börjar lagen gälla efter två år. Det innebär att det är hög tid för de som berörs av lagen att börja förbereda sig. Det handlar framför allt om myndigheter som ska utöva tillsyn och företag som behöver anpassa sina produkter.

Detta avsnitt av Sieps podcast gästas av Claes Granmar, docent och forskare i Europarätt vid Stockholms universitet, Håkan Burden, forskare på RISE och Susanne Stenberg, forskare och rättslig expert på RISE. Samtalet handlar om hur AI-förordningen kommer att påverka samhällets olika delar, både offentlig och privat sektor. Vidare pratar vi om de olika risker som diskuteras i samband med AI, kopplat till bland annat integritet och etik men också om den framtida globala marknaden och vad innovatörer och entreprenörer oroar sig för.

Vi försöker reda ut hur AI definieras och vilka problem EU:s AI-förordning vill komma åt. Vilka som berörs av förordningen och på vilket sätt och hur detta kan komma att påverka oss medborgare, inte minst via myndighetsutövning, är frågor som också kommer upp. Avslutningsvis vänder vi oss ut i världen och får en inblick i hur andra delar av världen reglerar AI och hur de förhåller sig till EU:s förordning.

Programledare är i vanlig ordning Gustaf Olsson och Karin Flordal, Sieps.

Den europapolitiska analysen AI-reglering i Europeiska unionen: vad vill näringslivet och andra icke-statliga aktörer? finns tillgänglig här.