Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Januari 2022)

Här nedan hittar du publikationer och seminarier som berör EU:s nya industristrategi.

Längre ned kan du lyssna till intervjuer med EU-rättsliga experter på temat EU:s industripolitik och den inre marknaden.

Publikationer som rör EU:s industripolitik

EU satsar för mycket i industripolitiken

EU har gått på offensiven i industripolitiken de senaste åren. Detta sedan europeiska företag blivit omsprungna av konkurrenter på den globala marknaden. Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps, ställer sig tveksam till att satsningarna på halvledare och batterier kommer att lyckas. (2022:1epa)

Coronakrisen påskyndar skyddet mot fientliga företagsuppköp

Efter finanskrisen köpte aktörer utanför EU upp undervärderade europeiska företag inom kritiska sektorer. Företeelsen ligger bakom förslaget att EU-länderna ska kunna granska och stoppa sådana uppköp. Arbetet med förslaget har påskyndats av pandemin – och nu agerar även Sverige för skärpt granskning av utländska investeringar. Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps, sätter den svenska åtgärden i samband med EU:s nya industristrategi. (Maj 2020)

European industrial policy and state aid – a competence mismatch?

När den globala konkurrensen ökar och internationella handelsregler försvagas har avsaknaden av en europeisk industripolitik blivit problematisk. Nu behöver EU få uttryckliga befogenheter för att kunna stärka europeiska företags konkurrenskraft globalt. Det skriver Jörgen Hettne, jurist specialiserad på EU-rätt och konkurrensrätt. (2020:1epa)

Seminarier om EU:s industristrategi

EU:s uppdaterade industristrategi. Hur påverkar pandemin och vad betyder strategin för Sverige?

Ett drygt år efter presentationen av EU:s industristrategi 2020 kom en uppdatering, som togs upp för diskussion under ett livesänt webbinarium i Sieps regi den 12 maj 2021. Vidareutvecklingen av strategin analyserades i ljuset av en rad aktuella frågor, så som hälsosektorn och behovet av beredskap, gröna given, digitalisering, konkurrensstörande utländska subventioner och strategisk autonomi.

Intervjuer om EU:s industripolitik och inre marknaden

Här kan du lyssna till intervjuer med de författare som medverkar i antologin EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market.

Medverkar gör i tur och ordning Katarina Engberg vid Sieps, Marta Andhov vid Köpenhamns universitet, Vladimir Bastidas Venegas vid Uppsala universitet, Jörgen Hettne vid Lunds universitet och Thomas Papadopoulos vid Cyperns universitet. Maria Wiberg vid Sieps håller i samtalen (på engelska).