Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Juni 2020)

Här nedan kan du lyssna till kommentarer om vad en europeisk industripolitik kan innebära för den inre marknaden.

De som intervjuas är experter på EU-rätten och har medverkat i en nyutkommen antologi som du kan läsa mer om eller ladda ner här.

Medverkar gör i tur och ordning Katarina Engberg vid Sieps, Marta Andhov vid Köpenhamns universitet, Vladimir Bastidas Venegas vid Uppsala universitet, Jörgen Hettne vid Lunds universitet och Thomas Papadopoulos vid Cyperns universitet. Maria Wiberg vid Sieps håller i samtalen (på engelska).