Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Juni 2020)

Här nedan kan du ladda ned en antologi på temat EU:s industripolitik och den inre marknaden.

Längre ned kan du lyssna till intervjuer med författarna, som är experter på EU-rätt.

Medverkar gör i tur och ordning Katarina Engberg vid Sieps, Marta Andhov vid Köpenhamns universitet, Vladimir Bastidas Venegas vid Uppsala universitet, Jörgen Hettne vid Lunds universitet och Thomas Papadopoulos vid Cyperns universitet. Maria Wiberg vid Sieps håller i samtalen (på engelska).

Antologi om EU:s industripolitik i en globaliserad värld