Sieps utbildningspodd – ordförandeskapet

Denna podcast produceras som en del i Sieps uppdrag att tillhandahålla relevanta utbildningar om EU. Den lanseras inför Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd under första halvan av 2023.