Webbinarium 3 december: Rättsstaten, EU-domstolen och EU:s framtid

Under senare år har EU-domstolen stärkt den europeiska konstitutionalismen genom att precisera innebörden av rättsstaten inom ramen för EU-rätten. Processen är ett resultat av EU-domstolens bedömningar i mål som bland annat har rört överträdelser av rättsstatsprincipen i EU:s medlemsstater. Vad innebär denna rättspraxis och vilka konsekvenser får den för EU? Detta diskuterades vid ett webbinarium den 3 december med professorerna Laurent Pech och Dimitry Kochenov.

Laurent Pech, professor vid Middlesex University, och Dimitry Kochenov, professor vid Central European University, har författat en rapport där de analyserar EU-domstolens beslut och domar som har berört rättsstatsprincipen sedan 2018. Syftet har varit att ge en överblick över denna rättspraxis, som har utvecklats betydligt på kort tid, och en förståelse för vad den kan innebära för EU:s framtid.

Rapporten ingår i Sieps forskningsprojekt om de verktyg som EU kan använda när rättsstaten urholkas i en medlemsstat inom EU. Projektet syftar till att bidra med en kritisk analys av EU:s sätt att bemöta rättsstatens tillbakagång.

Under webbinariet berättade författarna om sin granskning, och därefter gav Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, en kommentar. Därefter följde en frågestund med en inbjuden publik, både forskare och praktiker.

Webbinariet hölls på engelska.

Läs mer om och ladda ner rapporten: Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese Judges Case

Webbinarium 3 december: Rättsstaten, EU-domstolen och EU:s framtid from Sieps on Vimeo.

Datum
  • 3 december 2021 10:00 - 11:30
Plats
  • Webbinariet genomförs digitalt. En inspelning kommer att finnas tillgänglig här.
Talare
  • Hans Dahlgren, EU-minister
  • Laurent Pech, professor i EU-rätt vid Middlesex University i London
  • Dimitry Kochenov, professor i juridik vid Central European University i Wien, även verksam vid CEU Democracy Institute i Budapest
  • Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet och medlem av Sieps insynsråd
Moderator
  • Annika Ström Melin, journalist, författare och medlem av Sieps insynsråd
Dokument