Konferens 17–18 april: The Rule of Law in the EU – Crisis and Solutions

Under det senaste decenniet har några av EU:s medlemsstater infört reformer som inskränker rättsstatens principer, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Detta påverkar EU på ett allvarligt sätt – reformerna försvagar EU:s funktion, trovärdighet och identitet. EU-institutionerna har försökt komma till rätta med problemen med en rad verktyg, men än så länge verkar inget fungera.

Den 17–18 april organiserade Sieps en konferens som sammanförde internationella och svenska forskare samt makthavare och praktiker i syfte att diskutera framtiden för rättsstatsprincipen i EU:

 • Vad kan vi lära oss av de åtgärder som EU redan har vidtagit?
 • Behöver EU nya verktyg för att skydda rättsstatsprincipen?
 • Kan EU stödja medlemsstater som önskar återgå till att respektera demokrati och rättsstatens principer?
 • I så fall, hur kan detta genomföras trots att de oroliga tiderna hotar enigheten?

Konferensen utgjorde ett viktigt tillfälle för utbyte av idéer om hur rättsstaten i EU kan skyddas. Syftet var att försöka identifiera konkreta lösningar och staka ut vägen för framtida åtgärder. Bland talarna fanns bland andra EU-domstolens ordförande Koen Lenaerts samt välrenommerade forskare som Kim Lane Scheppele, R. Daniel Kelemen och Staffan Lindberg (V-dem). Utöver spännande paneldiskussioner och keynotes gav konferensen utrymme för nätverkande och informella diskussioner.

Ladda ner konferensprogrammet. (på engelska)

Ladda ner en svensk sammanfattning av konferensen här.

Ladda ner en antologi där talarna vid konferensen bidragit med texter här.

Konferensen anordnades av Sieps, Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF), Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

sieps_en.jpg   SNELS.png  

CERGURityta 1.png  HANDELS-EN.svg

För mer information, kontakta Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. Anna.sodersten@sieps.se.

Plats
 • 17–18 April. Stockholm, IVA Conference Center, Grev Turegatan 16
Talare
 • Koen Lenaerts, ordförande för EU-domstolen
 • Didier Reynders, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för rättsliga frågor
 • Staffan I. Lindberg, föreståndare för forskningsinstitutet V-Dem (Varieties of Democracy), Göteborgs universitet
 • Kim Lane Scheppele, professor i sociologi och internationella frågor, Princeton University
 • Christian Danielsson, statssekreterare hos Sveriges EU-minister
 • Dimitry Kochenov, professor i juridik, Central European University
 • R. Daniel Kelemen, professor i statsvetenskap och juridik, Rutgers University
 • Armin von Bogdandy, direktör vid Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
 • András Sajó, professor i juridik, Central European University, och tidigare domare vid Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)
 • Christophe Hillion, professor i EU-rätt, universitetet i Oslo
 • Ian Manners, professor i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Cecilia Malmström, senior fellow vid Peterson Institute for International Economics och tidigare EU-kommissionär för handel
 • Luke Dimitrios Spieker, forskare, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
 • Allan Rosas, tidigare domare vid EU-domstolen
 • Monica Claes, professor i europeisk och jämförande konstitutionell rätt, universitetet i Maastricht
 • Ana Bobić, rättssekreterare, EU-domstolen
 • Anna Wójcik, forskare vid institutet för rättsliga studier vid polska vetenskapsakademin (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – INP PAN)
 • Henriikka Leppo, enhetschef vid enheten för EU-domstolsärenden, utrikesministeriet i Finland
 • Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps
 • Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet

Recordings – Keynotes and panels