European Citizenship in a Constitutional Context: where the ‘social’ coexists with the ‘market’

November 2022 • Konstadinides Theodore

Analys

I år är det 30 år sedan EU-medborgarskapet formaliserades. Professor Theodore Konstadinides beskriver i denna Europapolitiska analys två sätt att se på dessa medborgerliga rättigheter: ett marknadsbetonat och ett som betonar sociala aspekter. Författaren beskriver bakgrunden till denna distinktion och ifrågasätter hur användbar den är. (2022:20epa)

Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

November 2022 • Bengtsson Louise , Engberg Katarina , Engström Mats , Eriksson Jonas , Flam Harry , Flordal Karin , Hettne Jörgen , Johansson Markus , Kreilinger Valentin , Lenk Hannes , Lewander Jakob , Parusel Bernd , Södersten Anna , Wadensjö Patricia , Varfolomieieva Valeriia , Wetter Ryde Anna

Rapport

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vilka frågor kan komma att ställa särskilda krav på det svenska ordförandeskapet? I en samlingsvolym beskriver 15 texter det aktuella läget på ett urval centrala områden. Författarna är alla verksamma vid Sieps. (2022:3op)

The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over

November 2022 • Bengtsson Louise , Lewander Jakob

Analys

Under våren 2023 innehar Sverige det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Det institutionella och lagstiftande ansvaret axlas i en tid präglad av krig och ekonomisk kris, och av en relativt nytillträdd svensk regering. Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, finner trots detta skäl att vänta sig att Sverige kommer att lyckas i rollen som en oberoende medlare och effektiv krishanterare. (2022:19epa)

Perspektiv på energikrisen: En gemensam marknad med decentraliserade lösningar

Oktober 2022 • Eriksson Jonas

Perspektiv

Energikrisen drabbar EU parallellt med stigande inflation och ökande offentlig skuldsättning. Krisåtgärder på ett område riskerar att förvärra problemen på ett annat. Därför förordar Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, samordnade åtgärder mot de stigande energipriserna, i form av klumpsummor till de hushåll med lägst inkomst. (Oktober 2022)

Europeiska politiska gemenskapen – ny form för den yttre ringen runt EU

Oktober 2022 • Tarschys Daniel

Perspektiv

Efter Rysslands invasion har Ukraina, tillsammans med flera andra länder, knackat allt hårdare på EU:s dörr. EU har svarat med kandidatstatus, men också med alternativa former av partnerskap. Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps, beskriver bakgrunden till den nyligen inrättade Europeiska politiska gemenskapen (EPG), och undersöker vilka förutsättningar sammanslutningen har att bli varaktig. (Oktober 2022)

The Commission v the Member States: who wins in court, and why?

Oktober 2022 • Larsson Olof , Johansson Markus

Analys

Överträdelseärenden i EU-domstolen är inte så enkla för kommissionen att vinna som tidigare forskning antagit. I denna Europapolitiska analys visar Markus Johansson och Olof Larsson, båda forskare vid Göteborgs universitet, att medlemsstaterna opponerar sig mot kommissionen på sätt som tidigare varit okänt, vilket påverkar kommissionens möjligheter att nå framgång. (2022:18epa)

The Italian Elections of 2022: what do they mean for the EU?

September 2022 • Capoccia Giovanni

Analys

Högern vann en övertygande seger i det italienska valet. Nästa premiärminister blir med säkerhet Giorgia Meloni som företräder partiet Fratelli d’Italia, Italiens bröder. I denna Europapolitiska analys förklarar Giovanni Capoccia, professor i statsvetenskap vid Oxford universitet, vad detta betyder för Italien och EU. (2022:17epa)

Alcoholic Goods and Sweden. The EU Law of Private Imports, Retail Sale, and State Monopolies

Augusti 2022 • Butler Graham

Rapport

Det svenska alkoholmonopolet vilar på skakig juridisk grund. Det menar Graham Butler, docent i EU-rätt, i denna rapport. EU-domstolens rättspraxis har under senare tid utvecklats på ett sätt som placerar svensk alkoholpolitik i en ny situation, menar han. Skulle förslaget om gårdsförsäljning bli verklighet innebär det en ytterligare EU-rättslig utmaning för Systembolaget. (2022:3)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare